Nå har teknisk etat i Flakstad lansert nytt navn, i stedet for Bainvein.

I denne uken var flere ordførere fra Lofoten i Oslo for å holde Bainveien varm i Samferdselsdepartementet.

Tirsdag møtte fire ordførere opp til møte med statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) for å snakke for rassikring i Vest-Lofoten. Flakstad-ordfører og Lofotrådets leder Hans Fredrik Sørdal reiste sammen med kollegene Lillian Rasmussen (Moskenes), Eivind Holst (Vågan) og Remi Solberg (Vestvågøy) til møtet for å holde fram behovet for sikrere E 10.

 

– Vi fikk ingen løfter fra statssekretæren. Men det viktig for Lofoten å løfte fram behovet for bedre vei. Veien over Flakstadpollen kan vi få realisert tidligere enn Veipakke Lofoten fordi det er et rassikringsprosjekt, sier Sørdal.

I forrige ble oppstartsmøtet før reguleringsarbeidet startet avholdt. Flakstad diskuterer også hva som skal være det offisielle navnet på en fylling/bru over Kilanpollen. Navnet Bainveien (beinveien) kom fordi det var daværende kommunelege i Moskenes, Morten Bain, som lanserte veien. Navnet ble til gjennom et såkalt eponym, hvor navnet på en person blir tatt i bruk  som betegnelse på et bestemt objekt.

Bain er i dag lege i Vågan.

Teknisk etat i Flakstad har foreslått «Flakstadpollen bru» som nytt navn.