Bainveien settes på vent

Skuffet: Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) er skuffet over at t

Skuffet: Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) er skuffet over at t

Artikkelen er over 3 år gammel

Statens vegvesen stanser planleggingen av Bainveien i Flakstad.

DEL

I oktober 2016 ble det satt av penger til planlegging. I januar i år startet Statens vegvesen forberedelsene til reguleringsarbeidet med Flakstadpollen bru (Bainveien), ny E10 over Spengerleira vest for Ramberg og utbedring mellom Sørvågen og Å.

Torsdag skulle veivesenet, Flakstad og Moskenes møtes på Ramberg til oppstartsmøte for planleggingen. Like før kom beskjeden om at planarbeidet legges på is.

Årsaken er at rassikringsprosjektene i Vest-Lofoten først er planlagt i Nasjonal Transportplan etter 2024.

– Planlegging har en kostnad. Når prosjektet ikke skal gjennomføres før siste del av planperioden, har vi fått beskjed om å prioritere andre prosjekt, sier leder for Statens vegvesen i Midtre Hålogaland, Geir Jørgensen.

I forrige uke ble Nasjonal Transportplan 2018–2029 vedtatt i Stortinget. Arbeiderpartiet fikk ikke flertallet med på å bevilge 370 millioner til rassikringen i første del av planperioden. Regjeringen har satt av 750 millioner i siste del.

– Det er irriterende og skuffende at omleggingen over Flakstadpollen skyves ut i tid. Spesielt siden pengene til planleggingen var på plass. Nå taler vi tid, sier Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal.

2026?

Ifølge Geir Jørgensen i Statens vegvesen er det vanskelig å si når planarbeidet tas opp igjen.

– Planleggingstiden varierer fra prosjekt til prosjekt. Det kan fort gå et par år til arbeidet i Vest-Lofoten, sier han.

– Jeg begynner å tvile på at arbeidet med ny E 10 over Flakstad-pollen vil starte før tidligst 2026, sier Sørdal som også leder Lofotrådet.

Han er skuffet over at Lofoten ikke får høyere prioritet i NTP. Veipakke Lofoten er lagt inn i perioden 2024–2029. Ingen havneprosjekt er med i første periode. Ap foreslo 200 millioner til Ballstad havn og penger til Laukvik havn i første planperiode, men fikk ikke støtte i Stortinget. Røst er med i siste periode.

Forslaget om å øke potten til rassikring fra 24 til 30 milliarder kroner fikk heller ikke støtte.

– Kysten i nord og Lofoten kommer dårlig ut av NTP. Det er bra at Hålogalandsveien er med i første NTP-periode, men ellers er det lite å glede seg over, mener Sørdal.

Artikkeltags