De siste ukene har det kommet en god del nedbør i Lofoten og det har ikke minst elevene ved Ballstad skole fått merke.

Oversvømmet

Dårlig drenering fører til at en stor del av uteområdet blir oversvømt og området er lite egnet til lek.

Solveig Utvik er leder i FAU ved Ballstad skole og hun sier foreldrene er rimelig oppgitt over det som er blitt et langvarig problem.

-Det skjer med jevne mellomrom at området blir oversvømt. Det fører til at et allerede lite område blir enda mindre. Vi har tatt det opp med skolen flere ganger og jeg vet at rektor har purret på en rekke ganger. Det som skjer er at sandfangerne blir renset og da blir det bedre en stund. Vi krever at noe blir gjort og at det blir gjort skikkelig, sier Utvik.

-Vi kjemper en iherdig kamp for å få vann i bassenget, men vi vil helst ha vannet i svømmehallen, legger hun til.

Solveig Utvik er klar på at skolens ledelse gjentatte ganger har varslet denne saken inn til Vestvågøy eiendomsdrift.

Tirsdag var hverken rektor eller assisterende rektor ved Ballstad skole tilgjengelig for kommentar.

Kjent problem

Det er Vestvågøy Eiendomsdrift KF som har ansvaret for drift og vedlikehold ved Ballstad skole.

John Kåre Liland i Vestvågøy Eiendomsdrift KF sier at det er et tilbakevende problem.

-Det er et kjenot problem. I fjor fikk vi gruset opp området og laget skikkelig fall til sluken. Vi trodde det skulle vært nok, men jeg var selv nede på området på mandag og di må gjøre noe, slår Liland fast.

-Vi skal i første omgang få sett på om sandfanget i sluken er fullt, og spyle dette opp, leger han til.

Permanent løsning

Han er klar på at det er et stort nedslagsfelt der all nedbøren skal ned i en sluk.

-Nedslagsfeltet er stort og som sagt noe må gjøres. Vi vil nå undersøke dette nøye for å fin ne en permanent løsning på problemet, avslutter John Kåre Liland ved Vestvågøy Eiendomsdrift KF