– Det koster så lite å fylle opp med grus og sette opp et lite skur. Vi har hatt én ulykke her, må vi har flere, spurte Lisa Arctander i Lofot-Tidende 12. august.

Det var rett før skolestart og sønnen Mathias skulle begynne i 1. klasse på Ballstad skole. Familien bor på Gjerstad, og var bekymret for at også den yngste sønnen skulle måtte vente og gå av bussen rett på veien. Busstoppet for skolebarna i området på Skottnes og Gjerstad ligger midt på veien uten lomme, fotgjengerfelt eller varselskilt.

I 2013 bevilget fylkesrådet midler til en gang- og sykkelvei på strekningen, og det er varslet oppstart for arbeidet å fullføre gang- og sykkelvei mellom Gravdal og Ballstad, som skal stå klar i 2017.

Hilde Heitmann i plan og forvaltning i Statens vegvesen i Region Nord tror eventuelle holdeplasser må vente til planen er vedtatt.

– Etablering av busslommer krever både planlegging og finansiering. Vi har generelt mange henvendelser knyttet til busslommer, og begrensete midler til denne typen tiltak, sier Heitmann.

Statens vegvesen prioriterer etablering av holdeplasser og busslommer knyttet til skolebarn og trafikksikkerhet, og det er tiltak som er klarert areal-/ og reguleringsmessig og med hensyn til grunnerverv som blir prioritert først.

Plassering av busslommer på strekningen Gravdal–Ballstad skal avklares i reguleringsplan-prosessen som har hatt oppstart. Planen skal legges ut til offentlig ettersyn høsten 2015. Den skal siden vedtas i kommunestyret i Vestvågøy.

– Opparbeidelse av busslommer er nokså kostnadskrevende og det er generelt sett ikke hensiktsmessig å opparbeide busslommer i områder der det pågår et planarbeid. Opparbeidelse må normalt vente til endelig plassering av holdeplasser er avklart, og planen er vedtatt, sier Heitmann.

LES OGSÅ: Vil ha ny innkjøring til busslomme: - I dag må passasjerene stå ved E10