Bekymringsmelding om lekeplassutstyr ved Ballstad skole - Barn har blitt skadet i apparatet

Bekymringsmelding om treningsparkutstyr og lekeplassutstyr på Ballstad er sendt til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.