Vil ha hengebru eller kabelferge til Kjeøya

Kjeøya på Ballstad har ikke veiforbindelse. I et innspill til arealplanen ber grunneiren om at kommunen legger inn i den nye planen at det blir muligheter for å etablere kabelferge eller hengebro ut til øya.