NHO Nordland bekymret for pengemangel til fiskerihavner

NHO Nordland er bekymret for Ballstad og andre fiskerihavner når staten overlater ansvaret til regionene.