I juni i år jublet ildsjelene. Nesten 40 års jobbing for gang- og sykkelvei Ballstad–Gravdal var nær en realisering. Nordland fylkeskommune skulle sette av 47 millioner kroner i 2018-budsjettet. Til Lofotposten uttalte Statens vegvesen at arbeidet ville starte til våren.

– Forferdelig skuffet

Nå kan gang- og sykkelveien bli skjøvet minst fire år fram i tid. De 47 millionene Ballstad jublet for, er omdisponert. I forslaget til budsjett for 2018 og økonomiplanen fram til 2021 fra fylkesrådet, er veien ett av seks prosjekt som foreslås utsatt for blant annet å finansiere utbedring av bruer i Steigen og på Helgeland.

– Nei, nei. Nå som vi var så nær! Jeg er forferdelig skuffet, har nesten ikke ord for det jeg føler. Men vi kan ikke gi oss. Det er en måned igjen til budsjettet skal vedtas, sier Lisa Arctander, som de siste 15–20 årene har stått i spissen for å få realisert gang- og sykkelveien.

De neste fire årene får fylkeskommunen 350 millioner kroner mindre å rutte med, dersom Stortinget i budsjettbehandlingen ikke øker overføringene. For å tilpasse driften må hver avdeling kutte kostnadene med en prosent.

– Samferdselssektoren har en utfordring. Vi ønsker å prioritere vedlikehold, men slik det ser ut vil etterslepet på utbedring av fylkesveiene øke til 7,9 milliarder kroner i årene framover. Bevilgningene til vei er på et minimum, sa samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp) til Lofotposten etter at fylkesrådet tirsdag formiddag la fram forslaget til 2018-budsjett og økonomiplan for de neste fire årene.

– Må påvirke

Foruten gang- og sykkelvei Ballstad-Gravdal utsettes fem prosjekt på Helgeland til etter 2021.

– Nylige undersøkelser av bruker viser at brua på Engeløya i Steigen og to på Helgeland må repareres så snart som mulig. Tilstanden er kritisk. Slik økonomien er må vi omprioritere, sier Eggesvik.

Lisa Arctander håper det fortsatt er mulig å få til en oppstart på strekningen som gjenstår mellom Ballstad og Gravdal.

– Skottnesmyran er relativt enkelt å bygge gang- og sykkelvei på. Det bor en god del skoleunger på Gjerstad som vil ha bruk for veien. Vi må prøve å mobilisere lokalpolitikere til å påvirke fylkestingspolitikerne i de ulike partiene fram mot budsjettmøtet.

Hun viser at Statens vegvesen er i gang med planlegging. Veivesenet har startet med å innløse eiendommer til gang- og sykkelveien.

– Flere grunneiere har fått utbetalt penger. Det vil være forferdelig synd om alt stopper opp nå når planleggingen er kommet så langt, mener Arctander.

Digermulen

På investeringsbudsjettet for samferdsel/vei de kommende årene er ny fergekai i Digermulen satt opp med 32 millioner kroner, fordelt i 2018 og 2019. Dagens kai er dårlig og skal rives neste år, mens ny kai skal stå ferdig i 2019.

Tidligere er det satt av fem millioner kroner til ny trafikkløsning ved Vest-Lofoten videregående skole. Omleggingen vil koste 13 millioner, og de øvrige åtte millionene er satt opp i 2019.

Den store investeringen innen samferdsel er 223 millioner kroner til to nye hurtigbåter som fylkeskommunen skal eie og leie ut.