Krever at kaia sikres: - Kan være farlig for folk som ferdes der

Havnesjef Kjell Jakobsen mener kaia i Kremmervika på Ballstad bør sikres, ettersom den kan være utrygg for folk.