Fredag 14. desember dimitterte kompani 2 i Garden. Kompaniet er et vaktkompani, med ca. 180 menn/kvinner.

I den forbindelse ble ledende menig Christoffer Pedersen fra Ballstad på Vestvågøy, kåret til kompaniets beste gardist.

-For det fikk han av Norges Gardistforbund tildelt statuetten «Gardisten», som er en miniatyrkopi av den statuen som står ved inngangen til gardeleiren. Vedlagt følger fil som inneholder teksten på diplomet som fulgte med. Overrekkelsen skjedde i forbindelse med dimisjonsoppstillingen, med hele kompaniet oppstilt, og med gardesjef oberstløytnant Vegard Flom til stede. Gardist Pedersen tjenestegjorde i tropp 1 som nestlagfører i et ildstøttelag. Troppen besto av 47 gardister. Han var også tillitsvalgt for troppen, der han sto på for at troppen skulle ha det bra og at alle skulle bli inkludert, heter det i en pressemelding fra Garden.

Christoffer er for tiden på ferie i utlandet.

Her er begrunnelsen:

Premien tildeles den Gardist i kompaniet som i sin tjeneste og fremferd forøvrig har vært et eksempel for andre Gardister. Ved uttaket skal det særlig tas hensyn til Gardistens
pålitelighet og ansvarsbevissthet samt fremtreden og moralsk forhold.
Det skal også legges vekt på Gardistens dyktighet i sin tjenestestilling.

 

Begrunnelse for tildelingen er som følger:

Gardisten kjennetegnes som faglig dyktig innenfor alle aspekter av tjenesten 2. gardekompani har å tilby. Gardisten har gjennom sin tjeneste i HMKG utvist et eksemplarisk lederskap overfor sine med-gardister. På en profesjonell måte evner Gardisten å få med seg sine med-soldater i målrettet arbeid, med en naturlig autoritet.  Gardisten oppleves som streng, men rettferdig i lederrollen, parallelt med en genuin omsorg for sine medsoldater. Som nestlagfører for troppens ildstøttelag har han utviklet en meget god forståelse for det stridstekniske. Dette kommer til syne gjennom gode og gjennomtenkte anbefalinger under krevende situasjoner - uten at det svekker hans handle- og dømmekraft.  Gardisten har påtatt seg ansvar og vist initiativ langt ut over det som kan forventes av en vernepliktig soldat.

Med en enorm arbeidskapasitet og vilje har han utført pålagte oppgaver med den største selvfølgelighet, og med sitt positive vesen og ydmyke fremtoning er det særdeles enkel å samarbeide med Gardisten, noe som også har gjort han svært godt likt i troppen. Gardisten har tjenestegjort som nestlagfører, troppstillitsvalgt, avløsningsfører og vaktsoldat på HMKG sine vaktsteder. Når man legger sammen alt det tunge arbeidet soldaten har lagt ned for seg selv, makker, laget, troppen og kompaniet, og ser hvor sterke resultater som leveres er det med stolthet vi kan si at dette er 2. Gardekompani sin beste Gardist.

Han har i løpet av sin tjeneste i KP2 vært et eksempel til etterfølgelse og har levert langt mer en det som kan forventes i en førstegangstjeneste og tildeles derfor prisen for Beste Gardist kont 1801.

Huseby, 14. desember 2018