– Det koster så lite å fylle opp med grus og sette opp et lite skur. Vi har hatt én ulykke her, må vi ha flere, spør Lisa Arctander på Gjerstad.

Skolestart er mandag 17. august, og da begynner Mathias i 1. klasse på Ballstad skole. Femåringen gleder seg, men hans mor er bekymret; hennes fjerde og yngste barn blir nødt til å bruke et busstopp der skolebarna står inne på veibanen for å vente på og blir sluppet av skolebussen. Det på en trafikkert vei og på en strekning der ikke alle bestandig respekterer 60-skiltet.

Det er ikke lenge siden et annet skolebarn ble påkjørt rett ovenfor busskiltet, og det er heller ikke lenge siden en bil mistet kontrollen og kjørte i grøfta rett ved busstoppet.

Storebror må ta ansvar

Mathias har til nå ikke fått lov til å gå ut på veien.

Nå blir han nødt til det.

– Vi må trene og storebror må ta ansvar, men jeg gruer meg. De må ringe meg på jobb når de kommer hjem. Hadde det vært busslomme, hadde de kunne stått der en stund og fått se seg for, før de går over veien, sier mamma Lisa.

Det er ikke fotgjengerfelt over veien, og ikke varselskilt om at barn krysser vei på strekningen.

Gang- og sykkelvei

Innbyggerne i Ballstad har i mange år kjempet og ventet for å få gang- og sykkelvei inn til Ballstad.

I 2013 bevilget fylkesrådet 27 av 45 millioner til gang- og sykkelveien på den trafikkerte fylkesveien i budsjett og økonomiplan fram til 2018.

Det er varslet oppstart, og arbeidet er i rute. Gang- og sykkelveien skal stå klar i 2017.

– Vi har akkurat startet opp planarbeidet for gang- og sykkelvei mellom Gravdal og Ballstad, sier prosjektleder Svein Kåre Strøm i Statens vegvesen.

Planen skulle legges ut til offentlig ettersyn høsten 2015.

Lomme kan bli tema

– Nå kjører vi en vanlig planprosess som siden skal opp i kommunestyret i Vestvågøy for et vedtak, sier Strøm.

I offentlig ettersyn kan alle som vil komme med innspill og merknader.

– Da vil det være mulig å sende inn merknader om busslommer, sier Strøm.

– Vi har etterspurt busslomme mange ganger, og vi har til og med fått tilbud om å legge ut masse. Gang- og sykkelveien skal gå på andre siden. Hvorfor ikke bare lage den, spør Lisa Arctander.