Dersom renten stiger bare med ett prosentpoeng, så er det titusenvis som vil slite med å betale på boliglånet. Det skriver an.no

En spørreundersøkelse utført av Norstat for Nordea viser at 70.000 da vil få problemer med å håndtere boliglånet.

Tall fra Finanstilsynet viset at hver femte låntaker under 35 år i fjor tok opp boliglån på fem ganger egen inntekt.

– Den voldsomme veksten i boligprisene har gjort at flere har tatt på seg store lån. Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt. Vi har som krav at våre kunder skal tåle renteøkninger på minst 5 prosentpoeng. Særlig blant unge merker vi at det er urealistiske forventninger til hvor mye man klarer å takle av gjeld, sier sjef for Nordeas kundevisjon, John Sætre til NRK.

Undersøkelsen viser videre at flere frykter økende arbeidsledighet og  at få har høye forventninger til lønnsutviklingen.

For å unngå en renteboble har finanstilsynet allerede iverksatt tiltak. Det ble nylig vedtatt en forskrift som skal motvirke at flere låner seg til gjeldsslaver.

– For å begrense risikoen for at mange tar opp store lån så er forskriften endret fra 1. januar i år. Nå settes det et tak på fem ganger bruttoinntekt på samlet gjeld ved et låneopptak, sier direktør i finanstilsynet Morten Baltzersen til NRK.