– Jeg har vært med på at det i en kort periode var utlånsrenter på rundt 19 prosent. 12–14 prosent var for øvrig helt vanlig på 80-tallet. På 90-tallet lånte jeg selv første gang til bolig. Da var nivået 8–9 prosent.

– At renten for boliglån nå er under to prosent er likevel ikke noe vi går rundt og undres over. Vi tror faktisk at rentene vil gå ytterligere ned, sier Henningsen til Avisa Nordland.

Milepæl

For 14 dager siden brøt Nordea, der hun er banksjef for privatmarkedet i Bodø, den magiske grensen på to prosent. Tilbudet på 1,95 prosent i fast rente ble raskt fulgt av andre storbanker.

– Rentenivået synes å være eventyrlig for dem som skal låne i et stadig dyrere boligmarked?

– Ja, men den andre siden er avkastningen for dem som har penger på bok blitt svært lav. Heldigvis kan de investere andre steder. Vi har blant annet merket en betydelig større interesse for blant annet fondssparing slik at man kan få mer igjen.

– Fastrenten er for øvrig svært lav nå fordi det er ytterligere rentenedgang i vente, poengterer Henningsen om utviklingen.

Under en prosent?

– Kan boliglånsrenten gå under en prosent også. Da vil det å låne penger nesten være gratis.

– Det tørr vi nesten ikke tenke på, sier Henningsen.

Et av dilemmaene er at lav rente er på den ene siden hyggelig, samtidig kan den bidra til å presse opp boligpriser fordi det er billig å låne. Spesielt i Oslo-regionen øker boligprisene fortsatt kraftig. Det dreier seg både om at det er for lite boliger i markedet og at rentene er synkende.

– Noen sier at renten er så lav nå at det å betale dem ikke lenger er et problem?

– Retningslinjene fra Finanstilsynet er at alle skal klare en renteøkning på fem prosent. Det er også det kravet vi setter, men det er riktig at utfordring for låntakerne stadig oftere at de ikke har nok egenkapital. Når det gjelder kravene til egenkapital kan ikke bankene ha for mange avvik fordi alle slike kredittsaker er en del av rapporteringen til Finanstilsynet.

Flater ut

Nordea legger til grunn at boligprisene vil flate ut. Allerede per i dag er veksten redusert og de siste månedene har årsveksten vært 4,4 prosent på landsbasis. Et snitt som er ganske likt markedet i Bodø.

– Heldigvis er arbeidsmarkedet godt og Nord-Norge har vekst, kommenterer hun situasjonen lokalt.

Henningsen er tydelig på at situasjonen med lav rente ikke trenger å vedvare. Med stadig høyere lån i husholdningene er anbefalingen at man bruker tiden med lave rentekostnader til å betale mer i avdrag.

– Ta gjerne et møte med banken å se om dere bør gjøre noe annerledes med privatøkonomien. Det er også stadig flere som setter av mer til sparing. Sparing som også kan skje gjennom nedbetaling av lån.

Tenke selv

– Det skrives mye om fast rente?

– Vi går aldri ut med en klar anbefaling til kundene. Å inngå en fast rente avtale for tre, fem eller ti år er en individuell sak. Vurderingen kunden må gjøre er om man vil sikre seg og ha forutsigbarhet. Historisk er flytende rente lavere enn fast rente. Du har også mindre fleksibilitet i forhold til avdragsfrihet og ekstra nedbetaling, minner hun om. Samtidig øker etterspørselen etter fastrentelån.

– Opptrer folk annerledes når rentene er lave?

– Egentlig ikke. Vårt oppfatninger er at stadig flere tar fornuftige valg og mange er mer opptatt av å ha reserver enn tidligere.