Arbeidsledigheten har på ett år økt med 58 prosent innen ingeniør- og IKT-fag, ifølge nye tall fra Nav. Men den totale ledigheten har økt mindre enn ventet.

Svingninger

Ved utgangen av februar var 90.900 registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er en økning på 9.400 personer sammenlignet med februar i fjor, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Ofte er det litt svingninger i arbeidsledighetstallene fra måned til måned, og vi tror fremdeles at ledighetstallene vil fortsette å øke utover året,sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Arbeidsledigheten har økt mindre enn forventet, men vi må fortsatt holde tempoet oppe slik at det skapes flere nye arbeidsplasser, sier hun.

Sør og Vest

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) påpeker at det er størst utfordringer på Sør- og Vestlandet, samtidig som det er etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av landet.

– En viktig oppgave nå er derfor å få de ledige personene til å finne de ledige jobbene, sier statsråden.

Les også kommentar: Unge på trygd

Ingeniører

Med nedgangen i oljeindustrien er det ikke uventet at det er størst økning i ledigheten blant dem med ingeniør- og IKT-fag, der 2.893 flere er arbeidsledige sammenlignet med februar 2015.

Det tilsvarer 58 prosent. Totalt er nå 7.841, 2,9 prosent, i denne gruppen helt uten arbeid.

Også industrisektoren opplever en markant endring i andelen arbeidsløse, med 28 prosent økning i samme periode, og for meglere og konsulenter er det en økning på 25 prosent.

Oljefylkene

Fylkesvis er det Rogaland som har høyest andel arbeidsledige, med totalt 4,9 prosent. Her har den totale ledigheten økt med 67 prosent. Også i Hordaland har ledigheten økt mye, med 35 prosent fra februar i fjor. Begge fylkene har mange sysselsatte i oljerelatert virksomhet.

Den laveste ledigheten har Oppland, Sogn- og Fjordane og Troms, alle med 2,3 prosent, mens Hedmark og Nordland har den største ledighetsnedgangen.

Rentespådommer

Analytikerne slipper ikke jubelen løs selv om den totale ledigheten i Norge ikke øker like fort som antatt.

– De grunnleggende forholdene for en svekkelse er fortsatt til stede, og det er liten grunn til å tro at februartallene tyder på at oppgangen i ledigheten er i ferd med å stanse opp, skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.

Han mener det fortsatt er grunn til å tro at Norges Bank vil kutte renten i mars, og det samme mener Erik Bruce i Nordea. (ANB-NTB)