To ungdomsbedrifter satser på resirkulering

Recycle UB og Scrunchit UB er to av ungdomsbedriftene ved Aust-Lofoten videregående skole som har fokus på bærekraft og miljø.