Gå til sidens hovedinnhold

Barn bør få gå skirenn igjen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ski-Norge, representert med ledere i alle langrennskomiteer i samtlige skikretser i landet, ber innstendig våre smittevernmyndigheter åpne opp for at vi igjen skal kunne arrangere skirenn. Vi kan ikke lenger se noen logisk grunn for å opprettholde dagens forbud. Derimot ser vi mange gode grunner for nettopp å arrangere skirenn.

I vår nasjonalidrett har vi flere tusen barn og ungdom representert i flere hundre skiklubber rundt omkring i landet.

Følgende punkter begrunner hvorfor vi mener det er trygt å arrangere skirenn:

 1. Det har vært arrangert mange skirenn i hele vinter frem til i 22.1, med svært gode erfaringer. Det har vist at det er trygt å arrangere. Ski-Norge har dessuten opparbeidet seg stor kompetanse i å arrangere trygge ski-renn
 2. Arrangører over hele landet har etter hvert fått lang erfaring i utvikling av svært gode smittevernplaner. Disse har kun høstet lovord fra ansvarlige smittevernleger som våre arrangører har samarbeidet tett med
 3. På våre skirenn unngår vi store folkeansamlinger, noe som synes å være det viktigste argumentet ovenfor våre smittevernmyndigheter
 4. Kun deltagere og arrangører er til stede i skianlegget (max 200 personer i kohorter). Under de fleste arrangementer er det faktisk vesentlig færre til stede.
 5. Noen arrangementer gjennomføres over flere dager, slik at fare for smitte også av den grunn ytterligere minimeres
 6. Alle aktiviteter har minst en meter avstand mellom deltakere, som oftest betydelig større avstander
 7. Skirenn skal selvsagt være planlagt i nært samarbeid med og godkjent av lokal smittevernlege
 8. Skikretsene har ulike reiseavstand innad i kretsene og lokale tilpasninger må selvsagt finne sted. Men selve arrangementene gir ingen folkeoppsamlinger, som jo er utgangspunktet for retningslinjene
 9. Arrangører og deltakere forholder seg til tydelige regler: Ingen salg under arrangementene, ei heller utdeling av drikke. Ei heller benyttes fasiliteter innendørs ut over behovet for arrangørstab, samt nødvendig tilgang til toaletter
 10. Utdeling av startnummer og premieutdeling gjennomføres som «selvbetjening»
 11. Det brukes ikke kollektivtransport til og fra ski-stadion
 12. Foreldre som kjører sine håpefulle, venter, sitter ofte i bilen, og kjører tilbake så snart barna er ferdig med sine konkurranser
 13. Løypa er lukket for andre enn arrangørstaben og utøverne. Startintervall er enten 30 sekunders eller 1 minutt
 14. Fagekspertisen har klart uttrykt at det er svært liten sjanse for at smitte ved utendørsaktiviteter. Vi viser blant annet Espen Nakstad’s uttalelser til medier om at det er helt ufarlig å stå slalåm. Smittefaren i langrennssporet, hvor en dessuten unngår bruk av heis, blir selvsagt enda mindre
 15. Vi kjenner ikke til noe smittetilfelle påført i skisporet siden pandemien startet medio mars i fjor. Det ville i så fall vært meldt tilbake bytte til smittevernmyndigheter og til skikretser gjennom rapporter som utarbeides av TD (teknisk delegert) i etterkant av arrangementene
 16. Dette handler ikke om «bare et skirenn», men om motivasjonen for å få barn og unge ut i naturen. Der er de aktive og trener mot egne mål, både for å måle egen fremgang og samtidig ha det gøy sammen med venner
 17. Vi er bekymret for motivasjonen både til utøvere og ikke minst det frivillige dugnadsapparatet av foreldre og andre som legger ned stor innsats for å holde aktivitet i gang
 18. Frafallet fra vår nasjonalsport har vært tema de siste årene. Nå frykter vi en ytterligere eskalering av barn og unge som forsvinner fra skiidretten
 19. Vi finner beslutningen lite logisk og ser ingen argumenter for å nekte gjennomføring av skirenn

Nå er vi midt i sesongen. To verdifulle vintermåneder har gått, og flere av landets skikretser har ikke fått gjennomført en eneste konkurranse. Vi håper at vi gjennom disse punktene har vist at langrenn klubbene i Ski-Norge er i stand til å organisere trygge skirenn, uten smitterisiko. Vi ser derfor frem til at vi så snart som mulig igjen skal få lov til å arrangere skirenn for den oppvoksende generasjon av barn og unge.

Hilsen ledere av langrennskomiteene i landets 16 skikretser:

Dag Helland-Hansen, Akershus Skikrets

Erik Christoffersen, Telemark og Vestfold Skikrets

Espen Utaker, Oslo Skikrets

Gabriel Johannessen, Buskerud Skikrets

Henning Wiig, Agder og Rogaland Skikrets

Mari Ann Landsem, Nord Trøndelag Skikrets

Stig Erik Mortensen, Nordland Skikrets

Sturla Korsæth, Østfold Skikrets

Thomas E. Darell, Finnmark Skikrets

Tor Arne Hov, Sogn og Fjordane Skikrins

Toralf Heimdal, Troms Skikrets

Torbjørn Broks Pettersen, Oppland Skikrets

Trond Slethaug, Hordaland Skikrets

Trygve Glad Slokvik, Hedmark Skikrets

Petter Myrset, Møre og Romsdal Skikrets

Knut-Erling Flataker, Sør-Trøndelag Skikrets

Kommentarer til denne saken