Utdanningsforbundet kjemper en kamp om økt bemanning og utdannelse i barnehagene. Vi har som mål å sikre at minst 50 % av bemanningen er barnehagelærere og at norm for bemanning må gjelde hele åpningstiden.

I dag er situasjonen en helt annen – vi er nemlig ikke i mål og barnehagelærere roper varsku. Det er viktig å presisere at vi ikke ønsker å klistre bemanningsnormen til veggen og stemple den som ubrukelig. Vi ønsker tvert imot at den må utbedres, kvalitetssikres – til å gjelde hele åpningstiden.

Når du plasserer bilen din på verksted – er det ikke likegyldig om det er en mekaniker eller en lærling som reparerer bilen din. Det bør heller ikke være likegyldig om det er en pedagog eller ufaglærte medarbeidere som planlegger de pedagogiske oppleggene ditt barn skal gjennom i sin gryende start på en utdannelse.

En solskinnshistorie vil være et personale som jobber sammen mot felles mål, planlagt av en utdannet barnehagelærer som får tid til å planlegge, uten at planleggingen går på bekostning av personalets voksentetthet og kompetanse.

Dessverre er realiteten en helt annen – barnehagelærere i barnehagene må veie og bruke sin plantid ELLER være i avdelingen slik at voksentettheten er tilstrekkelig. Et valg som både er vanskelig og unødvendig i verdens rikeste land i 2021.

Vi ønsker alle at våre barn får oppleve gode pedagogiske opplegg som gjør at barnet spirer og gror på veien mot et godt liv. Det er faktisk slik at barnas utdanning starter i barnehagen – og derfor trengs det flere barnehagelærere.

En barnehagelærer må ha tid til å lage planer og strukturere hverdagene til store og små, på lik linje som andre ledere i samfunnet. At dette skal skje med en bismak – fordi barnehagelæreren egentlig skulle vært i avdelingen er bekymringsverdig.

Så til alle foreldre og politikere:

· Hjelp oss å sette bemanningsnormen på kartet nå.

· Tørr å stille krav til kompetanse og kvalitet for ditt barn i din barnehage!