Private Barnehagers Landsforbund er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer mer enn 2100 barnehager.

I regjeringens forslag skal støtten til pensjon reduseres, da det har blitt betalt mer til barnehagene i støtte til pensjon for ansatte, enn det som er innbetalt videre. Derfor aksjonerer en rekke barnehager, som er tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i dag.

Organisasjonen ønsket at de private barnehagene i hele landet skulle stenge klokken 14 onsdag.

Så godt som alle private barnehager i Vågan, valgte å ikke slutte opp om aksjonsformen. På Vestvågøy ble de private barnehagene stengt klokken 14, for at ansatte skulle kunne delta i en markering utenfor Meieriet Kultursenter.

Der møtte flere opp – blant annet barnehagestyrer i Sjøkanten barnehage på Breidablikk – Bjørg Rostad Hansen.

I et intervju med Lofotposten onsdag formiddag, fortalte Rostad Hansen at hun blant annet fryktet at en reduksjon i støtte, ville bety underfinansiering og vanskelige kår for barnehager.

– Overskudd for oss, er i så fall noe som blir brukt på å vedlikeholde bygningen, sier Rostad Hansen.