Barnehager: – Det lar seg ikke gjøre med full åpningstid

Barnehager i Lofoten forteller at den første uken med åpen barnehage har gått over all forventning. Samtidig stiller Marthe Berg Jacobsen seg skeptisk til om det lar seg gjøre å kombinere full åpningstid, med de strenge smittevernsrutinene som nå er implementert i barnehagen.