Anbefaler felles barnevernsberedskap for tre kommuner

Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag må Formannskapet i Vestvågøy ta stilling til om de skal opprettes en felles beredskapsordning for barnevernstjenesten sammen med Moskenes og Flakstad kommune.

DEL

Rådmannen innstiller på en felles vaktfunksjon, siden blir lovpålagt å ha dette på plass allerede fra 1. januar 2019.

Det har vært felles samling med barnevernslederne i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes for å utrede muligheten for en felles akutt beredskapsordning. Vågan vil etablere ei egen ordning.

Rådmannen innstiller på at formannskapet vedtar å innføre beredskapsordning i barnevernstjenesten i Vestvågøy kommune fra 1. januar 2019.

Ordningen etableres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven. Vestvågøy er vertskommune. Flakstad og Moskenes innlemmes i akuttberedskapen. Beredskapsordningen finansieres innfor ramma til barnevernet i 2019, står det i innstillingen.

I saksframlegget kommer det fram at det ikke er tilstedeværelsesplikt under vakta og den som har vakt kan bevege seg fritt innen fastlandslofoten under hele vakten. Dette på grunn av at det ikke er stilt krav til responstid.

Beredskapsvakten har svarplikt og rykker ut ved behov etter en konkret barnevernsfaglig vurdering av den enkelte situasjon, står det i sakspapirene.

Ifølge utredning vil vaktordningen koste 400 000 kroner.

Artikkeltags