Barnevernet vant pris

Barnevernet i Vestvågøy i sirkel med forskriftsmessig avstand med Anette Fjeld (t.v.), Håvard Eliassen, Hanne Tokle, Kristin Tjønndal, Ann-Merete Brekken, Renate Eltoft, Liss Eva Wiik, Kine Unstad og Sara Olsen.

Barnevernet i Vestvågøy i sirkel med forskriftsmessig avstand med Anette Fjeld (t.v.), Håvard Eliassen, Hanne Tokle, Kristin Tjønndal, Ann-Merete Brekken, Renate Eltoft, Liss Eva Wiik, Kine Unstad og Sara Olsen. Foto:

I Lofoten barnevern var over 30 prosent av de ansatte sykmeldt. Nå er fraværet under ti.

DEL

Lofoten barnevern har vunnet årets arbeidsmiljøpris i Vestvågøy kommune.

Det skriver LOs magasin Fontene som først omtalte nyheten.

– Vi er stolt av hele tjenesten og alle de ansatte som er endringsvillige og som hver dag bidrar til at Lofoten barnevern har et godt arbeidsmiljø, sier sier barnevernsleder i Lofoten barnevern, Monica N. Skaufeldt, og teamledere Kristin Tjønndal og Renate Eltoft til fagbladet.

De tre og resten av kollegaene ved Lofoten barnevern har stukket av med årets arbeidsmiljøpris i Vestvågøy kommune i Nordland. Prisen går til en eller flere enheter som har utmerket seg når det kommer til arbeidsmiljø. I år gikk den både til dem og til Lofoten brann- og redningsvesen.

– Det er fint å få anerkjennelse for den innsatsen vi alle legger i å ha et trygt, inkluderende og godt arbeidsmiljø, sier trioen fra Lofoten barnevern.

Da de tre damene tok over lederteamet ved barnevernstjenesten, var omtrent én tredjedel av de ansatte sykmeldt. For å få bukt med sykefraværet tok de kontakt med samtlige av de sykmeldte og etablerte tett dialog med HMS-ansvarlig i kommunen, Nav Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.

Her er tiltakene som ble iverksatt:

• To medarbeidersamtaler med leder i året.

• Årlig gjennomgang av HMS-plan og arbeidsmiljødugnader med tydelige mål for hvordan de skal ivareta arbeidsmiljøet

• Personalmøte én gang i måneden for å styrke nærvær på jobb for de ansatte og beholde de ansatte i jobb.

• Sikker sone med låste dører og årlige vernerunder med verneombud for å bedre ansattes sikkerhet.


Artikkeltags