FAU ved Svolvær skole kan i stor grad stille oss bak leserbrevet til leder ved Kabelvåg FAU i Lofotposten 21.10.

Det eksisterende anlegget er godt på overtid for utskiftning. Med dagens størrelse er kapasiteten sprengt, så å bytte ut med et anlegg i samme størrelse høres ikke ut som en holdbar løsning. Alle elever i Vågan, ikke bare de som går på Svolvær skole, SKAL ha tilstrekkelig svømmeundervisning.

Det er viktig at et eventuelt nytt anlegg har kapasitet til å gjøre dagens og fremtidens Vågan-elever svømmedyktige. Dette er vel det eneste de lærer i skolen som de faktisk kan dø av å ikke kunne!

Dersom kommunen har økonomi til å drifte to separate anlegg så vil det gi kortest mulig reisevei for flest mulig elever. Det er imidlertid mer økonomisk lønnsomt/forsvarlig både å bygge og å drifte ett stort anlegg enn mange små. Og det gir jo mening å legge anlegget der det er flest barn: det vil koste mer å frakte Svolværs drøyt 500 elever til Kabelvåg, enn Kabelvåg-elevene andre veien.

Et olympisk (50-meters) basseng med flyttbar skillevegg så det kan deles opp i to "separate" 25-meters bassenger vil kunne doble dagens kapasitet. Det rapporteres om full fart i svømmeklubben også, med både fulle lister på svømmeskolen og noen som satser og håver inn medaljer. Triatlonklubben nyttiggjør seg også av hallens begrensede kapasitet, i tillegg til befolkningen ellers. Å legge til rette for mest mulig bruk utenom skolesammenheng ser vi på som en selvfølge, og med et 50-meters basseng er det i tillegg mulig å holde konkurranser/stevner i Vågan.

Hvis det skal bygges et anlegg for fremtiden mener vi dette er det beste alternativet. For så lenge kapasiteten er tilstrekkelig, altså betydelig større enn den er i dag har det ikke voldsom betydning om det ligger i Svolvær eller Kabelvåg (eller begge deler!). Uansett må nytt anlegg på plass snarest mulig da vi realistisk sett vil måtte ha utendørs svømmeopplæring i våtdrakter i en periode når dagens anlegg til slutt stenges.

Det viktigste er at barna ved alle skolene i Vågan får tilstrekkelig svømmeopplæring og at kompetansekravene til svømmeferdigheter og livredning innfris. Dette handler tross alt om vårebarns trygghet!