De politiske skillelinjene i Vågan-politikken er tydelige i sak etter sak. Fra to Høyre-styrte perioder med kompromisser og enighet som grunnregel, er det stor uenighet. Ikke bare mellom blokkene, men også internt i blokker og partier knaker det i sammenføyningene.

Politikken i Vågan er levende, og langt fra kjedelig i øyeblikket – for oss som bivåner det hele fra utsiden. Desto med krevende for dem som bruker av sin tid, og sine ressurser, på felleskapet gjennom politiske verv.

Ei av sakene med stor politisk sprengkraft, er det som startet med et behov for å renovere, eller bygge nytt basseng i Svolvær. Ønskene og ideene har vært mange. Det siste politiske vedtaket kom i kommunestyret før jul, og medførte bygging av basseng i Kabelvåg, for deretter å se på løsninger i Svolvær.

Til tross for både advarsler og varsellamper fra kommunedirektøren om stadig trangere økonomiske kår, har bassengsaken vært skjermet fra den slags realiteter.

Mandag opptrådte MDG-politiker Magnus Strückmeyer som en brobygger i kommunestyret. I et kompromissforslag som hele kommunestyret sluttet seg til, slås det fast at kommunedirektøren skal legge fram en utredning hvor et folkehelsebad i Vågan søkes løst gjennom et såkalt OPS-samarbeid – offentlig-privat samarbeid. På denne måten skal det etableres et best mulig grunnlag for at politikerne kan beslutte hvordan bassengstrukturen skal være.

OPS-utredningen skal skje parallelt med fortsatt utredning av basseng i Kabelvåg.

Kompromisset fra Magnus Strückmeyer er akkurat så konkret som det kan være, og så åpent som det må være for å virke samlende. Bassengsaken kan havne på dypt vann igjen, men det siste vedtaket bereder grunnen for ei beslutning om hvor det ene bassenget på aksen Svolvær-Kabelvåg skal bygges.

Vedtaket er forhåpentligvis slutten på ideen om å bygge to nye basseng med noen få kilometers avstand.

Det vedtatte kompromisset kan også være grunnlaget for at alle parter kan komme "ut av" bassengsaka uten å være tapere. De ulike fløyene kan skape sin egen historie om hvorfor det ble slik, eller slik.

Les også

Vend i tide, det er ingen skam å snu

Blir det i Kabelvåg, er det fordi det, samlet sett, er den beste løsningen.

Blir det i Svolvær, kan posisjonen si at de prøvde alt de kunne, så lenge de kunne, men kom ikke i mål.

Vi føler at bassengsaka på sett og vis havnet på sporet igjen med mandagens vedtak. Det ender kanskje uten et politisk mageplask likevel?

Foreslår millionbeløp til å sikre svømmehallen

Paradoksal hompetitten i distriktet

Lena og Christer i Arbeiderpartiet går mot kommunedirektøren: – Vil bygge basseng i Kabelvåg først