Båt på rek: - Hadde det vært folk ombord, hadde vi rykket ut