Gå til sidens hovedinnhold

Nye regler for sjarker

Mange sjarker er ikke godkjent etter nye regler

Artikkelen er over 6 år gammel

Mange sjarkeiere står i fare for å ikke kunne bruke sjarkene sine etter 1.1.2016

Bakgrunnen for dette er at det trer i kraft nye krav fra årsskiftet.

– Mange eiere av fiskebåter mellom 8 og 10,67 meter som har krav om å få kontrollert og sertifisert fartøyene sine, står i fare for å ikke kunne bruke båtene sine fra nyttår av grunnet manglende kontroll, sier sjefingeniør Arild Lie i Sjøfartsdirektoratets fiskefartøyavdeling i en pressemelding.

Som følge av den såkalte sjarkforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014, utvides nemlig kontrollordningen for fiske- og fangstfartøy til også å gjelde båter fra åtte til 10,67 meter. Tidligere gjaldt ordningen bare båter med en lengde over 10,67 meter.

Det er lagt til rette for en gradvis innfasing i kontrollordningene for fartøy som er mindre enn 10, 67 meter, og kontrollfristen 01.01.2016 gjelder fiskefartøy bygget fra 1998 og fram til i dag.

Det innebærer at over 500 fiskefartøy må være kontrollert og sertifisert av et godkjent foretak for å kunne brukes i fiske etter 1. januar 2016. Det samme gjelder fiskefartøy som er bygget før 1998 dersom de skal benyttes i fartsområde Bankfiske I.

– Så langt har ikke mange av disse fartøyene gjennomgått kontrollen. Det gir grunn til bekymring, sier Lie. Han påpeker at kontrollen hos et godkjent foretak vil være tidkrevende for en stor del av fartøyene, fordi mange mangler påkrevde stabilitetsberegninger. Lie oppfordrer alle fartøyeiere som har frist 1.1.2016 til snarlig å ta kontakt med et godkjent foretak for bestilling av kontroll.

 

Kontrollene kan gjøres mer effektivt om flere fartøyeiere velger å gå sammen. Det kan også være lurt å gå igjennom sjekklista på forhånd, for å se til at ting man selv kan sjekke er i orden før den offisielle kontrollen skal gjennomføres.

For fartøy som mangler stabilitetsberegninger er det viktig å finne ut av om det finnes tegningsunderlag, og om det finnes stabilitetsberegninger fra før for samme type fartøy.

 

Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på fiskefartøy under 15 meter. Det kan være verksteder, konsulentfirmaer eller andre som har fått en slik godkjennelse. Per i dag gjelder dette 14 aktører, spredt over hele landet.

 

Kommentarer til denne saken