Seks manglet redningsvest - to hadde ikke båtførerbevis

DEL

Politiet har hatt samarbeidskontroll med Kystvakten og Statens naturoppsyn i Sortland, Svolvær og Skrova. Der ble totalt 31 småbåter kontrollert.

Av de totalt 31 småbåtene, fikk seks småbåter forelegg for manglende redningsvest, mens to fikk forelegg for manglende båtførerbevis.

Artikkeltags