– Båter på rek er først og fremst båteiers eget ansvar

– Vi har klare regler for ansvaret til sjøs, sier havnesjef Ole-Johan Osland i Vågan.