Gå til sidens hovedinnhold

Beboere på sykehjem er blitt sveket flere ganger av alle regjeringer

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er blitt lovet og løyet av politikere i alle regjeringer i flere tiår at det skal bli så mye bedre for beboere som bor på sykehjem her i landet. Dersom jeg ikke tar feil ble det lovet, rettere sagt løyet med falskheter på 1980-tallet og fremover til i dag at det skulle bli så mye bedre for dem som måtte bo på sykehjem. I tillegg skulle det også bli bedre innenfor eldreomsorgen for eldre og svake som måtte ha hjemmehjelp til å klare seg i hverdagen i hjemmene sine.

Dette var valgflesk for alle partiene som stod fram i media at det skulle iverksette tiltak der de eldre, syke og svake som har vært forsømt i alle år. Partiet som hadde det største valgflesket om eldreomsorgen skulle vinne valget og gjøre det store framskrittet som ingen andre partier i regjeringer har oppnådd. Det store framskrittet innenfor hele eldreomsorgen var at beboere på sykehjem og hjemmeværende eldre og svake ikke skulle bekymre seg for hva som skulle skje videre i eldreomsorgen. Regjeringene skulle legge opp til at det ble enklere for kommunene kunne få tildelt nok midler for å legge forholdene til rette innenfor eldreomsorgen.

Hva har skjedd i løpet av denne perioden og frem til i dag etter å ha blitt med lovet med store ord og tomme løfter fra politikerne i alle regjeringene? For å si det slik at det er lite eller ingenting som er blitt gjort innenfor eldreomsorgen. Den eneste forskjellen er at det er bygget noen sykehjem i landet for å behage kommunene for at eldre, syke og svake som må bo på sykehjem. Det er ikke nok med å bygge sykehjem ettersom kommunene ikke får nok midler av staten til å bruke innenfor eldreomsorgen. Dette har gått utover om hvor mange som skal bli ansatt på sykehjemmene og som hjemmehjelp. I tillegg er det lite tildelt av midler til innkjøp av mat til ansatte og beboere på sykehjemmene.

Når det gjelder mat til beboere på sykehjem har det ført til at de har fått mindre i porsjoner ved hvert måltid. I verste fall er det blitt nedskåret på antall måltider hver dag. Resultatet er underernæring som har endt med alvorlige tilstander og konsekvenser for beboere på sykehjem. Det er også tilfeller hos hjemmeboende eldre, syke og svake som er blitt underernært på grunn av at de er avhengig av ha hjelp for å kunne spise maten sin. Dette er også et resultat av at kommunene får for lite midler fra staten for å kunne ansette flere personer som hjemmehjelp. Regjeringene har alene skyld i at kommunene ikke får nok midler for å legge forholdene til rette for de som har mest behov for hjelp ved sykehjemmene og i hjemmene forøvrig.

Regjeringene har ikke løftet en finger for å iverksette tiltak til å øke potten med midler som er beregnet innenfor eldreomsorgen. Har ikke politikerne i regjeringene evnet til å forstå at det finnes eldre, syke og svake i samfunnet som har behov for å få hjelp til å kunne fungere i hverdagen? Det er på grunn av at politikerne lever i en helt annen virkelighetsfjern verden som er hinsides all fornuft og langt vekk fra det som skjer i den virkelige verden. For å si det slik at beboere på sykehjem og hjemmeboende eldre, syke og svake lever i den virkelige verdenen får erfare hva det vil si å bli sviktet på grunn av at kommunene får for lite midler av staten. Da ble det med valgflesket som kun inneholdt falskheter og løgner om at det skulle bli så mye bedre enn det var før innenfor eldreomsorgen.

Jeg krever at lokale politikere i alle kommunene i landet SKAL gjøre en innsats for å kreve at staten at øker bevilgningen av midler skal bli tilført kommunene. De lokale politikerne kan bli enige om en massedemonstrasjon ved Stortinget for å få lagt fram om tilstanden innenfor eldreomsorgen i kommunene i landet. Der skal det ytres uttrykkelig slik at de begynner å forstå at det er alvor fra de lokale politikernes side. Politikerne i regjeringen skal ikke bli behandlet med forsiktighet ved å bli stryket jevnt og fint med hårene. Har ikke politikerne forstått og skjønt at det er på tide å gjøre noe med tilstanden innenfor eldreomsorgen i kommunene? Det er på tide at de begynner å skjønne og forstå at det er alvor og ikke feie saken under teppet ved å prate saken med bortforklaringer som inneholder tull og tøys. En ting er sikkert at det er på tide å gjøre noe med saken og det skal skje umiddelbart og ikke bli trukket ut i tid.

Kommentarer til denne saken