For knapt ett år siden sa kommunestyret i Vågan nei til å bygge et eget servicebygg for gravertjenesten på kirkegården i Kabelvåg.

- Vi måtte etter dette finne ei annen løsning i samarbeid med Vågan Eiendom KF som var akseptabel, og det ble ei delt løsning, sier kirkeverge Siri Esperø til Lofotposten.

Og den valgte løsningen ble å etablere et lagerbygg for maskiner og annet utstyr til gravertjenesten i halvparten av den tidligere kontrollhallen til Biltilsynet i Osan. Altså i et teknisk bygg som Vågan kommune overtok for mange år siden da Statens vegvesen (Biltilsynet) flyttet ned til Vorsetøya, da den nye politistasjonen ble tatt i bruk. Vågan Eiendom KF eier fortsatt bygget, og bruker andre halvdelen selv.

Kirkeverge Siri Esperø sier at graverne har sine garderober, dusj og kontorplass i lokalene til menighetshuset i Kabelvåg.

- Dette er ei delt løsning som har fungert i store deler av 2019, og som er god og praktisk for graverne, sier hun.

Daglig leder Bjørn Tore Nergård i Vågan Eiendom KF sier at den lokaliteten man har måttet avgi til gravertjenesten i den tidligere kontrollhallen i Osan, er noe Vågan Eiendom KF vil måtte søke å erstatte med ei mindre utbygging, men dette tilbygget er ennå ikke planlagt.

Gravertjenesten i Vågan kommune består av to faste gravere, og vikarer ved behov under sykdom, ferie og annet fravær.