Bedriften passerte fjorårets inntekter allerede 1. juni: Har solgt for over en million kroner per arbeidsdag

Svolvær Seafood har solgt fisk og sjømat for over 200 millioner kroner så langt i år. Allerede 1. juni passerte de fjorårets inntekter.