Moskenes SV viser til planer vedr. bygging av overføringslinjer for strøm mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Ledelsen i Statskraft har gitt uttalelser om bygging av kraftlinjer mellom sør og nord for å tilføre Sør-Norge strøm fra Nord-Norge og utjevne strømprisene. Dette har ført til protester fra bl.a. næringslivet og politikere i landsdelen.

Det er all grunn til å få stoppet dette. Kraft-produksjonen i nord skal brukes til å utvikle arbeidsplasser i landsdelen. Et kraftoverskudd vil være nyttig for å få etablert nye bedrifter, og det er flere næringsprosjekter på gang som vil være kraftkrevende.

Moskenes SV oppfordrer SV og de øvrige partiene om å si et klart nei til overføringskabler fra Nord-Norge. Det vil være viktig for utviklinga i landsdelen at kraftproduksjonen i skal brukes i nord både til utvikling av nye arbeidsplasser og til å sikre eksisterende industri.

Moskenes SV oppfordrer spesielt alle nordnorske stortingspolitikere og politiske fora i landsdelen til å sørge for at vi beholder den kraftproduksjonen til å skape en positiv utvikling av landsdelen.

Nei til overføringskabler!