Bemanningsbyåret kjøpte hotell for å sikre plass å bo til egne ansatte i Lofoten: - Vi skal renovere for en betydelig sum

Bygget som har huset ulike hotell-konsept og asylmottak i Svolvær har nå fått nye eiere. Selskapet som står bak Jobzone i regionen skal nå sikre bolig til sine ansatte i egne lokaler og drive hotellvirksomheten videre.