Benn Eidissen flytter til Bø i Vesterålen. Har kjøpt tomt og hus til 9 millioner