Hanne Marie og Kent-Håvard Karijord Larsen er markedsansvarlig for Uno-X på Leknes. Deres jobb er blant å sørge for at stasjonen er ren og ryddig, og ser bra ut.

Hanne Marie Karijord Larsen forteller at i løpet av de siste dagene har de sett spor etter aktivitet som de ikke ønsker på plassen.

– Vi har sett bilspor som vi kommer av at noen bruker området til en plass å børne. Det er dype spor, og noen plasser er det dannet seg groper etter børning i den nylagte asfalten. Det er ser ikke pent ut, og vi vil ikke ha slik aktivitet her, sier Karijord Larsen.

Hun peker også på den sikkerhetsmessige biten.

– Det at noen kjører rundt pumpene på denne måten er jo helt klart en sikkerhetsrisiko. Det er jo tross alt en drivstoffstasjon. Ett av sporene viser at en bil ikke har vært langt unna sperregjerdene rundt den nye vaskehallen. Vi frykter selvsagt en ulykke skal skje og det ønsker vi ikke, slår hun fast.

– Skulle en bil forårsake vil eieren selvsagt bli erstatningspliktig, legger hun til.

Er området videoovervåket?

– Ja, det er det. Blir det ikke slutt på denne aktiviteten så vil politianmelde denne kjøringen, sier Hanne Marie Karijord Larsen