Vann- og avløpsenheten i Vågan melder at som følge av svært mye nedbør og snøsmelting er avløpsnettet i Svolvær og Kabelvåg nå helt sprengt.

- Vi ber innbyggerne om å redusere vannbruk, for på den måten å lette presset på avløpsnettet. Vent med klesvask og lignende aktiviteter til ting roer seg. Enhver liter med vann som ikke kommer ut i avløpsnettet hjelper på. Takk for hjelpen, heter det i en melding fra Vågan kommune.