Ber kommunen svare etter kutt på sykehjemmet: - Vi har fortsatt god kapasitet

Vågan kommune reduserer tilbudet ved Marithaugen sykehjem. Det har vakt reaksjoner fra pensjonistforeninga som nå krever svar. Helse- og omsorgssjef Mette Nygård sier det fortsatt er god kapasitet i eldreomsorgen.