Boka vil bli kalt «Stedsnavn i Lofoten», og skal etter planen inneholde flere hundre navn fra de seks Lofotkommunene. Navnene skal fortelle om særtrekk ved fjellene, fjordene og øyene, vann og elver, gårder og grender -

Det skriver Orkana Forlag i en søknad sendt til Lofotens seks kommuner. Der har de bedt om støtte på 5.000 kroner fra Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad kommune. Fra Vestvågøy og Vågan kommune håper de å få 15.000 kroner.

Totalt vil summen da være på 50.000 kroner.

Forlaget skriver at navn som Berg, Sand, Kvalvika og Tjønndalen er selvforklarende.

De ønsker å ta for seg navn som de mener er mer gåtefulle, og som krever mer tenking, og nevner flere navn som eksempler. Brasen og Hudfatan (Røst), Einagen og Mosken (Værøy), Låtran (Moskenes), Alsingskjæret (Flakstad), samt Haveren i Vestvågøy og Delp i Vågan, er navn de ønsker å finne opprinnelsen til.

Forlaget mener flere interesser kan ta nytte av en slik bok. De mener lokalbefolkningen får et nyttig redskap til ny kunnskap og nye blikk på omgivelsene. Turister får vite mer om både naturen og stedene de besøker. For reiselivsnæringen mener de at produktet vil sørge for at totalopplevelsen for de besøkende blir utvidet.

Videre skriver de at Lofotkommunene får et tilskudd til sin kunnskap om egen kommune.