Foran årets lofotfiske ble det fra Norges Fiskarlag uttrykt et ønske om det ble opprettet egen felt for snurrevadflåten. Dette ønsket ble ikke innfridd av Fiskeridirektoratet.

Nå er fisket i full gang, og det er stor aktivitet. Det er i Stamsund /Henningsvær-området det er størst aktivitet.

Lofotposten har snakket med flere fiskere som driver med snurrevad som sier de det er så mye garn som gjør at de sliter med å finne steder der de kan fiske.

Henstilling

Nå har Fiskeridirektoratet opprettet to såkalte henstillingsområder. Det ene ved Henningsvær, og det andre er ved Staven ved Røst.

– Et godt samarbeid mellom redskapsgruppene har hele tiden vært den røde tråden for å få til en enklest mulig regulering. Dette har stort sett fungert godt, men nå har det skåret seg litt. Vi har fått en del henvendelser fra snurrevadflåten som på grunn av mye garnbruk ikke har areal nok til å drive sitt fiske. Med dette som bakgrunn har vi opprettet to henstillingsområder. I disse to områdene ønskes det at snurrevadbåtene kan få utøve sitt fiske, samt at line- og garnbåter tar hensyn til dette og ikke setter bruk i disse områdene, sier Janne Andersen som er regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Dialog

Hun presiserer at dette ikke er egne felt for snurrevaden.

– Ved opprettelsen av disse sonene så henstiller vi til de som fisker med faststående bruk om å ta hensyn til snurrevadflåten. Vi oppfordrer fiskerne til å prate sammen, og respektere hverandre. Jeg er sikker på at en god dialog gjør at alle kan få utføre sitt fiske, uten at vi skal ha en masse kompliserte regler, sier Andersen.

– Også for landindustrien er det viktig at det kommer fisk på land i denne meget viktige perioden, legger hun til.

Bildeserie

Se bildene: Livet på kaia! Del 2