Ber om hjelp til å forbedre vannkvaliteten

Are Johansen håper å få Fylkesmannen med på å bidra til at Nesjestraumen blir mest mulig slik den var før utgravingen i 1991.