Gå til sidens hovedinnhold

Ber vegvesenet om et møte: Bekymret for ferietrafikken

Politirådet i Vest-Lofoten er såpass bekymret for trafikksituasjonen og parkeringsproblemene ved de største utfartsstedene, at det ber Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune om et møte.

At det er disse tre stedene som særlig fremheves, kommer neppe som noen stor overraskelse på leseren:

  • E10 ved Reinebringen i Moskenes kommune
  • Fylkesvei 986 i Torsfjorden i Flakstad kommune
  • Fylkesvei 990 ved Vik og Haukland i Vestvågøy kommune

Her kan du lese hele brevet, som er ført i pennen av lensmann Asbjørn Sjølie:

Som sikkert allerede kjent representerer trafikkavviklingen i Vest-Lofoten betydelige utfordringer særlig i sommermånedene.

Nylig var trafikksituasjonen tema i Politirådet for Vest-Lofoten. Foruten representanter fra lokalt politi, var Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner representert ved ordførere og rådmenn.

Tema for møtet var bl.a. trafikksituasjonen i Vest-Lofoten som både av lokalt politi og kommunene oppleves som utfordrende i sommermånedene. Særlig nevnes parkeringsproblematikk i området E10 ved Reinebringen i Moskenes kommune, fylkesvei 986 i Torsfjorden i Flakstad kommune og fylkesvei 990 ved Vik og Haukland i Vestvågøy kommune.

Politirådet legger til grunn at trafikkavviklingen i disse områdene til tider er både stor og utfordrende, og at ansvarlige myndigheter må vurdere tiltak som kan avhjelpe og trygge trafikkavviklingen i disse områdene.

På denne bakgrunn ønsker Vest-Lofoten politiråd et møte med representanter fra Statens

Vegvesen og Nordland Fylkeskommune hvor vi i fellesskap kan diskutere løsninger som kan bidra til en forbedret trafikkavvikling særlig i sommermånedene.

Vi ser for oss et møte i løpet av første halvdel av juni, og vil være takknemlig for en foreløpig tilbakemelding om dette er ønskelig og hvem som kan være kontaktpersoner for å planlegge et slikt møte.

Kommentarer til denne saken