Forrige uke gikk Beredskapsuka av stabelen. Ei uke og et budskap som nok treffer hardere i år, enn på mange ti-år.

For det er ikke tvil om at situasjonen med krig i Ukraina har fått oss til å tenke annerledes. Til å være opptatt av andre ting. Vurdere ting i et nytt lys. Kanskje, som samfunn, bli litt mindre naiv.

For det er uten tvil en balansegang: Opptre fornuftig, tenke risiko og konsekvens. Samtidig som vi ikke må miste våre hverdagslige sysler og liv ut av kontroll. Å skape uro i en befolkning kan være en del av ei krigføring. Det er ikke bare bomber og granater som treffer og rammer. Desinformasjon og destabilitet kan være et mål i seg selv.

Munnhellet om at det første som offeret i en krig, er sannheten, tar opp i seg mye av dette.

Mye av arbeidet i beredskapsuka har vært å få deg og meg til å tenke mer gjennom hvordan vi rigger oss for å ta vare på oss selv, og våre nærmeste. Det trenger ikke ligge en krigshandling bak for at de gode rådene som er delt av myndighetene skal vise seg fornuftige å følge.

Ett av spørsmålene brannsjef Lars Gärtner i Vågan stilte gjennom Lofotposten, var om du har tenkt gjennom dette med alternativ oppvarming, dersom du kun har elektriske varmekilder der du bor?

Et slikt spørsmål illustrerer godt at hver og en av oss bør tenke gjennom ulike scenarier i kategorien "Ikke planlagte hendelser". Spørsmålet om oppvarming får oss naturligvis til å tenke på andre beredskapssituasjoner enn det ekstreme krigsscenariet. Strømmen kan falle ut i lang tid. Skjer det, er det stor sannsynlighet for at værforholdene reduserer vår aksjonsradius, slik at det kan være vanskelig å ordne det som ikke er ordnet innenfor husets fire vegger på forhånd.

Vedovnen er ikke mye til hjelp, om vedlageret er tomt, eller ikke-eksisterende.

Gassovnen er ikke mye verdt om gassflaska ble med i campingvogna til fjells.

Hvis dyna blir din beste varmekilde i et scenario med strømstans over flere dager, har du en jobb å gjøre.

På grunn av de urolige tidene vi opplever, er vi nok mer lydhøre for de rådene som gis i dag, mer enn vi var for bare et år siden.

Akkurat som vi i fjellvettreglene skal lytte til erfarne fjellfolk, vil i disse tider oppfordre alle til å lytte til erfarne fagfolk; de som jobber med beredskap, og å håndtere store og små hendelser og kriser, de som har det til jobb. Lytt til dem. tenk gjennom din egen situasjon, hvor rustet er du og dere til å håndtere de ulike situasjonene som kan oppstå? Gjør gode intensjoner og ord til handlinger.

Jo før, jo heller.