UNN har rapportert om åtte uønskede hendelser siste døgn etter ambulanseflyproblemene - ett av dem i Lofoten

UNN har meldt fra om åtte uønskede hendelser siste døgn. Helse Nord vil ikke kommentere situasjonen.