Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse.

I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten, heter det i en pressemelding fra NAF. Det skriver Avisa Nordland.

– Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Kraftigere lut

Hele 83 prosent av de spurte mener at kravene til vogntog som ferdes på norske vinterveier bør skjerpes. Undersøkelsen er utført av InFact for NAF og over halvparten svarer at de ikke er tilfreds med kontrollen myndighetene utfører med vogntog.

– Folk ønsker at politikerne og veimyndighetene tar i bruk kraftigere lut enn de gjør i dag for å få farlige vogntog bort fra veiene. Vogntogene gir en uakseptabel utrygghet langs veien, sier Ryste.

Hele 45 prosent svarer at de selv har sett vogntog i vinter som står fast eller har kjørt av veien.

– Det viser at dette ikke er en teoretisk problemstilling eller noe folk bare leser om i mediene. Vogntog som ikke takler norsk vinterføre er noe folk ser og opplever i hverdagen, sier Ryste.

Ansvar

På spørsmål om det er sjåføren, firmaet eller begge som bør straffes om vogntoget ikke er i forskriftsmessig stand svarer halvparten at begge bør straffes. Nesten 40 prosent mener at firmaet bør straffes mens kun sju prosent mener sjåføren alene bør straffes.

Hele 74 prosent mener norske firmaer som kjøper transporttjenester har et ansvar for tilstanden til kjøretøyene de leier inn.

– Undersøkelsen viser at folk mener det er firmaene og de som kjøper transporttjenester som må bære det største ansvaret. Skal det ryddes opp må de som styrer pengene i bransjen stilles til ansvar, sier Ryste i pressemeldingen.