Beslagla ulovlige laksegarn: – Seks timer etter gjorde vi nytt beslag på samme plass

Statens Naturoppsyn har intensivert kontrollerne for å stoppe ulovlig garnfiske etter laks. I helga ble det gjort flere beslag. På en plass ble det gjort beslag bare seks timer etter forrige beslag.