Hovedredningssentralen Nord-Norge kommer med følgende oppdatering torsdag.

- HRS har fått rapporter om flere naturlig utløste skred i landsdelen det siste døgnet. Situasjonen forventes å forverre seg med fare for store naturlig utløste skred, i takt med temperaturøkningen fredag og inn i helgen. Vær ekstra varsom, melder HRS Nord-Norge like før klokken 15 torsdag.

Fra tidligere

Varsom melder om betydelig snøskredfare - faregrad 3 - i Lofoten torsdag og fredag.

For torsdag oppfordres det til å unngå soleksponert bratt terreng, grunnet fare for naturlig utløste skred. Det finnes lokalt et vedvarende svakt lag som kan gi store skred i fokksnøen, melder varsom.

Også fredag bør man unngå soleksponert bratt terreng. Dette grunnet fare for store naturlig utløste skred. Dette skyldes økende temperaturer i høyden.

Det rådes også til å unngå ferdsel i terreng som er brattere enn 35 grader med løs og våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng. På tørre overflater rådes det til å unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Her er fjernutløsning sannsynlig.

- Økende temperaturer opprettholder faren for våte løssnøskred i lavereliggende områder og i soleksponert terreng høyere til fjells. Vær særlig oppmerksom i bratte heng rett under skoggrensen. Det er svært lett for en skiløper å løse ut skred i den våte snøen og naturlig utløste skred forventes. Det ventes en temperaturøkning utover dagen som øker faren mot ettermiddagen og kvelden. Unngå områder under glidesprekker og skavler. Høyt til fjells er det et aktivt lag med kantkorn som kan gi store naturlig utløste skred når temperaturen stiger, skriver varsom.