Gå til sidens hovedinnhold

Bevar nærskolen!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolen og nærbutikken er kanskje de viktigste institusjonene i et lokalsamfunn.

Vi kan være glade for at det ikke er kommunen som driver matbutikkene her på øya. Da kunne det fort innhentes konsulentrapport med anbefaling om å legge ned butikkene på Bøstad og Ballstad. Det er kapasitet nok i de store butikkene på Leknes. Sikkert penger å spare ved å sentralisere all handel. Så fikk heller kundene gjøre som skoleelevene, ta bussen til Leknes.

Ungdomstrinnet på Ballstad ble tidligere foreslått nedlagt. Dengang som nå, ble det argumentert med pedagogiske hensyn.

Nå viser det seg at ballstadungdommen greier seg bra der de er. Skolen skårer godt på nasjonale prøver. Internasjonal forskning, bl.a. fra foregangslandet Finland viser at nærskoler fungerer best, gir trivsel og gode resultater.

Administrasjonen argumenterer med at det kan bli vanskelig å skaffe kompetente lærere, og at det ikke er nok timer for fagpersoner ved flere små skoler.

Avstandene er ikke større enn at hele elevkull kan fraktes fram og tilbake daglig. Da må det vel også gå an å frakte en lærer. Det er som kjent mange yrkesgrupper som i løpet av en arbeidsdag utfører oppdrag både på Leknes og Ballstad, f.eks.

Skole må ha et befolkningsgrunnlag og elevtall. Norconsult og administrasjonen har basert seg på statistikk og framskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå. Naturlig nok er det her store linjer og befolkningsendringer i regioner som trekkes opp. Lokale variasjoner fanges ikke opp.

Da Vestvågøy ble storkommune først på 1960-talet, utgjorde Ballstad 5 % av innbyggerne. I dag er andelen 10 %. 11 - 12 % av grunnskoleelevene bor på Ballstad.

Dette understreker ei positiv utvikling over mange år. Lofotposten har fått det med seg, på lederplass. Synd at vår egen kommune ikke synes å se det samme.

Som Innbyggerforening for Ballstad har vi naturlig fokus på det som gjelder vårt sted. Men vi mener det også er til beste for hele kommunen og Leknes som sentrum med levende bygder og omland. Steinfjorden med sin Montesorriskole er et godt eksempel på betydningen av lokal skole.

Helse og miljø taler for at elevene går og sykler til skole i sitt nærmiljø. Ny rapport fastslår at det er langt bedre for miljøet å renovere bygg som allerede eksisterer enn å bygge nytt. La oss beholde og eventuelt renovere lokale bygg framfor å bygge nytt og stort i sentrum. Det vil tjene både miljøet og kommuneøkonomien.

Det er mange som bidrar til ei god utvikling på Ballstad. Vi forventer ei positiv medvirkning også fra kommunens side.

Les også:

Les mer

Rødt om skolestrukturen på Vestvågøy

Les mer

Skoleorganisering i Vestvågøy kommune

Les mer

Felles ungdomsskole på Leknes – lytt til erfarne fjellfolk

Kommentarer til denne saken