Gå til sidens hovedinnhold

Bevar sikkerhetssenteret!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til fylkespolitikerne fra Lofoten og Vesterålen om Lofoten Maritime Sikkerhetssenter.

Vest-Lofoten Næringsforening er kjent med at det foregår et utredningsarbeid i Nordland fylkeskommune om fremtiden for fylkeskommunens to sikkerhetssentre, henholdsvis i Bodø og på Gravdal i Lofoten, og at dette vil komme til politisk behandling i høst.

Vest-Lofoten Næringsforening vil i den sammenheng be våre fylkespolitikere fra Lofoten og Vesterålen være særlig oppmerksom på behovet som Lofoten Maritime sikkerhetssenter dekker, og viktigheten av at regionen har et oppegående og profesjonelt sikkerhetssenter lokalisert i denne delen av fylket.

Fra slutten av 1970-tallet har sikkerhetssenteret på Gravdal drevet med sikkerhetsopplæring for fiskere, først på frivillig basis, men etter hvert også som obligatoriske kurs for fiskere. Senere er virksomheten ved Lofoten Maritime Sikkerhetssenter blitt utvidet, og dekker nå behovet for og etterspørselen av alle typer sikkerhetskurs for fiskere, og maritimt personell (sjøfolk) av enhver kategori.

Gjennom årene er sikkerhetssenteret på Gravdal blitt utrustet med det mest moderne av rednings- og øvingsutstyr som kan fremskaffes, og så sent som i 2015 ble et nytt og tidsmessig bygg ferdigstilt av Nordland fylkeskommune, til bruk for sikkerhetsopplæringen i Lofoten.

Lofoten og Vesterålen er fortsatt Nordlands desidert viktigste fiskeriregion, med kontinuerlig behov for sikkerhetsopplæring. Nå gjelder dette også i stadig større grad også for ansatte i oppdrettsnæringen. I tillegg har regionen tradisjonelt mange ordinære sjøfolk, både offshore og i handelsflåten, med krav om ulike former for sikkerhetskurs og repetisjon av disse, for å kunne beholde sine sertifikater og delta i næringene.

Lofoten Maritime Sikkerhetssenter er også en viktig del av det maritime opplæringsmiljøet som over år er bygd opp i Lofoten og som utdanner fiskere og maritimt personale til både fisker-flåten, havbruksnæringen, handelsflåten og offshore. Dersom en av disse brikkene skulle falle bort, kan det på sikt rokke med en viktig utdanningsbastion og et viktig utdanningstilbud for hele regionen.

Lofoten er blant Norges aller mest attraktive reisemål, med et velutviklet opplevelsestilbud. Havet og fisken er en viktig driver for mange av de gjestene som besøker Lofoten, havfiske og skreifiske i vintersesongen er opplevelser som mange verdsetter. Sikkerheten står i høysetet, så også for reiselivsnæringen.

Med andre ord finnes det en rekke gode og tungtveiende argumenter for at sikkerhetsopplæringen fortsatt skal beså og driftes av Nordland fylkeskommune i Lofoten.

Vest-Lofoten næringsforening ber våre fylkespolitikere fra regionen følge nært opp denne saken når den kommer til politisk behandling i høst, og bidra til at sikkerhetsopplæringen i Lofoten fortsatt opprettholdes.

Kommentarer til denne saken