(Fremover)

Stortinget diskuterte onsdag en bevilgning til utbyggingen på Evenes med en kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner. Beløpet er en del av de pengene som må til for blant annet å bygge en hangar for de nye maritime patruljeflyene på Evenes. I debatten måtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svare for innholdet brevet som Fremover denne uken gjorde kjent der Avinor advarer mot plasseringen av hangaren.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete ba i debatten om at bevilgningen for hangaren på Evenes måtte til ny behandling i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Flertallet i Stortinget følger imidlertid komiteens innstilling om å bevilge midler til milliardprosjektet. Den nye hangaren skal stå klar for å ta i mot de første av til samme fem nye P-8 Poseidon maritime patruljefly som er bestilt, og som skal ha sin base på Evenes. Avstemningen over investeringer, med en kostnadsramme på vel 14 milliarder kroner til Forsvaret, skal skje i kveld.