[Avisa Nordland] Det er Ingelin Noresjø (statssekretær i Samferdselsdepartementet) som overbringer nyheten til AN onsdag kveld.

Saken er som følger – regjeringen bevilger:

  • 2,5 milliarder til ny flyplass
  • 350 millioner for å flytte redningshelikoptertjenesten
  • 274 millioner til ny adkomstvei til flyplassen

Totalt vil det altså si 3,1 milliarder kroner til prosjektet. I forprosjektet til Avinor er totalkostnaden 5,6 milliarder kroner. Planen er at Avinor og Bodø kommune skal betale for resten.

– Nå skal prosjektet gjennom en kvalitetssikring (KS2) i løpet av våren og den endelige kostnadsrammen er ikke ferdig. Det foreløpige beregningsgrunnlaget vi har er at behovet er på 2,5 milliarder, sier Ingelin Noresjø til AN onsdag kveld.

Viktigste dagen så langt

Det er hun som gledelig overbringer nyheten sammen med Ida Gudding Johnsen (V), Lars Vestnes (H) og Ole Henrik Hjartøy. Sistnevnte var den som lanserte hele ideen tilbake i 2012.

– I starten var det ingen som trodde dette var mulig. Det var ingen realisme i å flytte en hel flyplass og det var mange runder i bystyret. Nå er dette inne på NTP, jeg har hatt en god magefølelse hele tiden, men dette er virkelig en stor dag, sier han.

– Den største så langt i prosjektet?

– Ja, helt klart.

Noresjø forteller at de har laget en framdriftsplan som skulle muliggjøre en investeringsbeslutning i statsbudsjettet for 2022.

– Denne planen forholder vi oss til nå.

– Erna lovet vel 2,4 milliarder i 2017. Siden den gang har vel prisen på flyplassen steget. Betaler regjeringen nå en mindre andel enn det som ble lovet i 2017?

– Nei. Det er dette vi har beregnet er tilstrekkelig for å få fullfinansiert flyplassen. Det vil komme til flytting av veien og flyttekostnader til redningshelikopterbasen i tillegg. Det blir et anslag, men vi mener 2,5 milliarder er tilstrekkelig.

Veien til flyplassen fullfinansieres også av staten og bli således uten bompenger.

Nyheten tas naturlig nok også imot med stor entusiasme hos Bodø-politikerne.

– Det her er en fantastisk dag. Det har vært mange milepæler, nå kommer den viktigste så langt for å få oss helt i mål, sier Gudding Johnsen.

Hun trekker fram spesielt Noresjø og Hjartøy.

– Nå får vi en moderne og klimavennlig by som skal ta oss et godt hakk inn i framtida.

Verbal blomst

Lars Vestnes slutter seg til Gudding Johnsen.

– I mediebildet har man kunne tolke det som at det ikke er noen selvfølge at et slikt prosjekt faktisk står så støtt som det gjør nå. Dermed er det en svært viktig bekreftelse i NTP der de poengterer at de står for finansiering og understreker at dette skjer i første periode av NTP.

Han trekker også fram administrasjonen i Bodø kommune ved rådmann Rolf Kåre Jensen for jobben de har gjort.

– Også skal vi også sende en verbal blomst til Frp for å ha jobbet godt i departementet med dette, skyter Gudding Johnsen inn, til bred enighet blant de resterende.

I februar ferdigstilte Avinor forprosjektet og oversendte grunnlaget til Samferdselsdepartementet for gjennomføring av kvalitetssikring (KS2) i statlig regi og statlig beslutningsprosess.

Tidligere i februar var statsminister Erna Solberg også ute og hintet om positive nyheter i retning Ny By – Ny Flyplass.