Halvorsen har i anledning fargeskiftet sendt en oppmuntrende epost til alle lederne i sin sektor, og til styrerne og rektorene i de private barnehagene og skolene.

Til alle i vår oppvekstsektor!

Da har det kommet beskjed om at vi kan åpne barnehager og skoler på grønt nivå fra og med 27. mai – og det gjør vi!

Dette vil kreve ekstra fleksibilitet fra oss, i tilfelle vi må tilbake på gult eller rødt nivå. Jeg ber alle gå gjennom planene sine, forsikre seg om at man har alt klart, hvis man fra en dag til en annen må gå tilbake til gult eller rødt nivå.

Ellers er jo dette en gledens tid, for våre barn og unge, ansatte – og dere.

Det ser da ut som vi kan få en tilnærmet normal situasjon for barnehager og skoler når vi nå går mot sommeren. Under finner dere hva Statsforvalteren har uttalt og linker til smittevernveilederne for barnehager og skoler.

Lykke til med forberedelsene til grønt nivå og takk til alle som arbeider for våre barn og unge - for den gode jobben dere har gjort i denne krevende tiden.

Statsforvalteren skriver:

Fra og med 27. mai kan kommuner med lite smitte selv beslutte om de skal gå til grønt nivå i barnehager og skoler.

Frem til nå har kommunene ikke kunne benytte grønt nivå på trafikklysmodellen.

Nå åpnes det for at kommunene selv kan bestemme om barnehager og skoler skal følge grønt nivå, under forutsetning av at det er lite smitte, god testkapasitet og en plan for å raskt kunne endre på nivået.

Grønt nivå i trafikklysmodellen er det laveste smittevernnivået. Her åpnes det for at hverdagen for barn og elever kan være tilnærmet som normalt, uten kohorter og den type begrensninger. Det er fortsatt viktig at de generelle smittevernrådene følges holde seg hjemme når man er syk, håndvask, unngå fysisk kontakt og ansatte må fortsatt holde avstand til andre ansatte